Avís Legal

L’ús d’aquesta pàgina web (www.guiallongueras.com), implica la plena acceptació d’aquestes condicions generals en la versió publicada al moment d’accés a la mateixa. Les condicions poden ser modificades sense previ avís, responent a situacions com un possible canvi en la legislació, un error en la redacció o simplement la voluntat de modificar-les.

Aquest avís legal recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús de la pàgina web www.guiallongueras.com, de la que n’és titular Xavi Llongueras i Orriols CIF. 39166317P i domicili social a c/ Rodeig, 1 de 25727 Prullans.

Tot el contingut de la pàgina web, així com la seva maquetació i disseny  són propietat de Xavi Llongueras i Orriols i estan protegits per la normativa vigent de propietat intel·lectual i industrial.

No està permesa la seva reproducció a través de cap mitjà sense el consentiment exprés del seu titular. Si es fa servir la informació a Internet, s’ha de posar un enllaç a la pàgina d’on s’ha extret (i és necessari el ja citat consentiment per a fer-ho). També queda totalment prohibit l’ús del contingut d’aquesta pàgina web amb fins comercials o il·lícits.

Xavi Llongueras i Orriols no es farà càrrec de cap responsabilitat derivada de l’ús per part de tercers del contingut d’aquesta pàgina web i podrà exercitar qualsevol acció civil o penal que correspongui en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

D’acord amb lo establert en la Llei Orgànica 15-1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en l’article 12 del RD 1720/2007, de 21 de desembre, l’informem que les seves dades personals seran tractades i quedaran incorporades en els fitxers de Xavi Llongueras i Orriols, amb DNI 39166317P, amb la finalitat de comunicar-se entre www.guiallongueras.com/ i els seus clients, de publicitar les empreses www.fotollongueras.com i www.guiescarrosdefoc.com vinculades a Xavi Llongueras i Orriols i de gestions derivades dels encàrrecs o serveis efectuats o contractats.

www.guiallongueras.com entendrà que la persona que hagi facilitat les seves dades, dona el consentiment exprés per tals finalitats si, en el terme de 30 dies, no ha manifestat el contrari. Aquesta persona té dret a revocar aquest consentiment o exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant d’aquesta entitat, dirigint-se a www.guiallongueras.com per correu electrònic.

www.guiallongueras.com també recull dades tècniques que serveixen per a elaborar estadístiques dels visitants de la pàgina, i així poder adaptar-la a les necessitats dels usuaris. Entre aquestes dades s’hi troben:

  • La direcció IP (Internet Protocol) assignada pel PSI (Proveïdor de Serveis d’Internet) a l’usuari i el nom del domini del PSI.
  • La data d’accés de l’usuari a la pàgina web.
  • L’adreça d’Internet (en cas d’haver fet servir algun enllaç) a través de la qual s’ha accedit a la pàgina web.
  • El sistema operatiu i el programa client (navegador web) de l’usuari.
  • El país des del que s’accedeix a la pàgina web (en cas de ser visible).

Totes aquestes dades son totalment anònimes i no es relacionen en cap cas amb informació personal de l’usuari. Es fan servir principalment per a la generació d’estadístiques d’accés a la pàgina, permetent així millorar-ne el servei.

La pàgina web www.guiallongueras.com utilitza cookies (petits fitxers que són emmagatzemats a l’ordinador de l’usuari) per a identificar la sessió de l’usuari i així poder saber quines pàgines internes visita i el temps aproximat que s’hi està. També permeten emmagatzemar, en cas d’haver-n’hi, informació sobre les preferències de l’usuari en la visualització de la pàgina web. Aquests fitxers en cap cas recullen informació personal de l’usuari.

www.guiallongueras.com es reserva el dret, en qualsevol moment i sense necessitat de comunicació prèvia als usuaris, de modificar, ampliar o suspendre temporalment o definitiva la presentació, configuració tècnica, contingut o serveis d’aquesta pàgina web, de forma unilateral. També es reserva el dret de modificar en qualsevol moment aquestes condicions d’ús o qualssevol altres condicions particulars, fet que no eximeix a l’usuari de complir-les tal i com son en el moment d’accés a la pàgina.

La pàgina web www.guiallongueras.com pot contenir hiperenllaços a d’altres pàgines web externes, del contingut, configuració, presentació o serveis de les quals Xavi llongueras i Orriols, en cap cas es fa responsable i a les quals aquestes condicions generals no tenen per què ser aplicables. El fet d’enllaçar amb pàgines externes tampoc implica que hi hagi alguna relació entre aquesta pàgina web i les enllaçades ni entre els seus respectius propietaris.